Obraz

Chór mieszany "Krzemień"

Chór mieszany „Krzemień”, działający przy Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie, śpiewa od 1 października 1997 roku.
Obecnie liczy około 30 osób, tworzących barwną społeczność, połączoną pasją wspólnego śpiewania.

Twórcą i Dyrygentem chóru jest Hanna Markowska, absolwentka Poznańskiej Akademii Muzycznej Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. W 2004 roku Pani Dyrygent została uhonorowana nagrodą dla najlepszego dyrygenta XXIX Święta Pieśni i Muzyki Południowo-Zachodniej Wielkopolski. W listopadzie 2012 roku Prezydent Miasta Leszna i Rada Miejska przyznali Hannie Markowskiej wyróżnienie za zaangażowanie w działalność kulturalną. W styczniu 2018 roku nasza Pani Dyrygent została laureatką Wyróżnienia Honorowego DZIERŻYKRAJ, przyznawanego za działalność na rzecz mieszkańców powiatu leszczyńskiego, popularyzowanie jego historii oraz jego promocję.

Chór „Krzemień” kilkakrotnie zdobywał laury Święta Pieśni i Muzyki Południowo-Zachodniej Wielkopolski. W 2003 roku podczas Wielkopolskich Konfrontacji Chórów w Kole został wyróżniony za interpretację utworu ludowego. W czerwcu 2016 roku „Krzemień” wyśpiewał Złote Pasmo 41 edycji Święta Pieśni i Muzyki w Grodzisku Wielkopolskim.
We wrześniu 2016 roku nasz chór został wyróżniony medalem „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego”.

Repertuar muzyczny „Krzemienia” obejmuje literaturę muzyczną różnych epok i stylów, od utworów sakralnych, poprzez pieśni wybitnych kompozytorów, aż po przyśpiewki ludowe. Chór koncertuje najczęściej na terenie gminy oraz Wielkopolski; śpiewaliśmy także dla publiczności w Niemczech, Bułgarii i Holandii. Pamiętnym wydarzeniem w historii chóru był również wspólny koncert kolędowy z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem w 2013 r. w kościele parafialnym w Drobninie.

Chór „Krzemień” jest organizatorem cyklicznych koncertów poświęconych jednemu kompozytorowi lub wybranym zakresom tematycznym, które odbywają się w Pałacu w Pawłowicach. Koncert „Chopin w Pawłowicach”, który miał miejsce w 2010 roku, został włączony do oficjalnego kalendarium obchodów Roku Chopinowskiego na świecie.

AKTUALNE WYDARZENIA I CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA CHÓRU MOŻNA ŚLEDZIĆ NA NASZYM PROFILU NA FACEBOOKU
- ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA I POLUBIENIA NASZEGO FANPAGE'A!

*  *  *

Próby chóru odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:00 w w sali GCK w Krzemieniewie.
Wszystkich miłośników chóralnego śpiewu serdecznie zapraszamy - dołączcie do nas!