Zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - i razem z nią "zagrał", a właściwie zaśpiewał, również nasz chór. Dla publiczności zgromadzonej w sali GOK w Garzynie wykonaliśmy rozmaitości z naszego repertuaru, od kolęd, poprzez utwory ludowe, aż do naszego tradycyjnego "orkiestrowego" kanonu.