W listopadową niedzielę mieliśmy zaszczyt wykonania kilku utworów z naszego repertuaru sakralnego podczas wyjątkowej uroczystości potrójnego jubileuszu: 80-lecia poświęcenia kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa w Drobninie, 25-lecia powstania filialnego kościoła w Garzynie oraz 20-lecia prowadzenia parafii drobnińskiej przez księdza proboszcza Stanisława Pietraszka.
Do drobnińskiego kościoła mamy szczególny sentyment, ponieważ wiele razy gościliśmy w jego murach z naszą muzyką; tam też odbył się nasz pamiętny koncert kolędowy z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem w styczniu 2013 roku. Tym większym wyróżnieniem była więc dla nas możliwość uświetnienia naszym śpiewem tak zacnego jubileuszu.